BACHOVY KVĚTINOVÉ ESENCE


BACHOVKY JASNĚ A STRUČNĚ :)

Bachovy květinové esence jsou vibračním otiskem rostliny, která nám pomůže zharmonizovat rozjitřené emoce a podívat se na náš problém z jiného úhlu pohledu.

Na základě osobního setkání a rozhovoru Vám vyberu esence, které pro Vás budou nejvhodnější a namíchám Vám užívací lahvičku s kapičkami, které budete užívat cca měsíc. Kapou se přímo do úst nebo je lze nakapat do vody a popíjet během dne.

Jedná se o přírodní produkt, který můžete kombinovat s jakoukoliv jinou léčbou či terapií. 

Pro Ty, které zajímá i něco více, přidávám i něco o vzniku a působení. Je to věru zajímavé :).


VZNIK BACHOVÝCH ESENCÍ

Za vznikem Bachových květinových esencí stojí doktor Edward Bach, který žil v 19.století. Byl to lékař, homeopat s obrovskou dávkou vnímavosti a empatie, který hluboce miloval přírodu, rostliny, stromy. Dovedl jim naslouchat a vnímat je.

Díky svým darům mohl také zkoumat lidská nitra, lidské strachy, trápení...a jelikož si začal všímat, že tehdejší ortodoxní medicína selhává, hledal pro své pacienty jinou, účinější pomoc. Chtěl najít čistý lék, jednoduchou formu léčby a celý svůj život tomuto záměru zasvětil.

Vyvinul 7 vakcín pro chronicky nemocné, které sice byly účinné, ale Bach nebyl s výsledkem  zcela spokojen. Pořád to nebylo ono. V roce 1917 onemocněl rakovinou a přes špatné prognózy se vyléčil a vrátil se zpět ke svému výzkumu a šel ještě dál. Posunul se k homeopatii, kterou považoval za méně invazivní. Jeho The Bach Nosodes se používají dodnes. Přes svoji homeopatickou praxi, která spojuje duševní a fyzické stavy pacientů začal Bach propojovat konkrétné stavy mysli se svými vakcínami a to se stalo klíčovým pro vznik Bachova léčebného systému.

Vzhledem k tomu, že  byl bych velmi soucitný a vnímavý, mohl sledovat a vidět rozdílnosti lidí ve stejných situacích a stejně tak si všímal těch vlastností i u rostlin.

Kombinace jeho empatie k druhým, touhy jim pomoci a láska k přírodě ho přivedla k objevení Bachových květinových esencí.

Začal rozlišovat jednotlivé typy osobností, a to se stalo základním kamenem pro vznik 12 léčitelů, 7 pomocníků a druhou 19ku. Celkem je tedy 38 esencí plul esence krizová.


PŮSOBENÍ BACHOVÝCH ESENCÍ

Esence nám pomáhají soustředit pozornost na protipól toho, co nyní zažíváme, a co nám na fyzické rovině způsobuje nemoc, abychom opět nastolili v našem životě harmonii. Proto jejich působení je primárně na nehmotné energetické úrovni a díky tomu pak může dojít i ke zlepšení na fyzické úrovni.  Laicky řečeno, pomůže nám vykročit z patosu emocí a podívat se na danou situaci ze všech úhlů pohledu, z nadhedu a vidět i jiné  varianty řešení dané situace.

Krásně výstižná je úvaha E. Bacha: "Důvodem nemoci je přimět nás, abychom přestali se špatnými činy. A tak je nám poslána nemoc, aby urychlila naši evoluci. Protože smyslem celého života je vývoj a změna. Kdyby nebyly potíže, tak by nebyla změna. Když nenarazíme na překážku, tak nezměníme kvalitu našeho života. A pokud narazíme na překážku a nechceme něco změnit, tak v tu chvíli přijde nemoc."

Nemoc má svůj smysl a každý můžeme prozkoumat svůj dosavadní život a tomuto smyslu porozumět. Nemoc je zkrátka výzva.

Nemoc máme tehdy, když nejsme sami sebou a nejsme na své cestě, nežijeme svůj smysl života, kterému jsme byli stvořeni.